Ръчно Изработен Гердан
Съблазнена от Неизвестното
Ръчно Изработен Гердан
Бяло Сряза Тъмнината! От Сивото е Мекотата...
Ръчно Изработен Гердан
В Търсене на Изгубения Изследовател
Ръчно Изработен Гердан
Наша Близка от Далечния Космос
Ръчно Изработен Гердан
Окъпано Ухание
Ръчно Изработен Гердан
Засмена и Бъбрива